Toggle Menu
Läs Thomas Reinholds spännande berättelse,

HITLER ERÖVRAR MOSKVA,


Denna bok är en direkt uppföljare till författarens första bok, Mirakelvapen som vann kriget åt Tyskland.

Efter att England kapitulerat, mycket tack vare den utmärkta XXI ubåten, slapp Tyskland oroa sig för ett anfall i ryggen och kan nu använda all kraft mot Sovjet, Hitlers grundfiende. Tyskland har nu till sitt förfogande i stort sett hela Wehrmacht, Luftwaffe och Kriegsmarine.

Boken följer, till en början, i allt väsentligt det verkliga skeendet. Allt eftersom tiden går, hösten 1941, avancerar Wehrmacht mot Leningrad som hanteras på ett annat sätt än i verkligheten.

Läsaren får följa helikopter flottan, dels mot Moskva och dels runt Svarta Havet där de bland annat är eldledning åt den Italienska flottan.

Efter en kringgående rörelse, och en hel del tur, lyckas Wehrmacht ta sig fram till Moskva där Hitler efter några dagar tar emot truppernas hyllning, tillsammans med en del statschefer från andra länder

Thomas Reinhold

HITLER ERÖVRAR MOSKVA